WFI-hero-esd-arbetsplatser.png

Investera i rätt ESD-produkter och säkra er arbetsmiljö

Inom industrin blir det allt viktigare att kunna säkerställa att ESD-känsliga produkter hanteras i en säkrad miljö. Det gäller inte bara inom elektronikindustrin utan även inom andra industrier och tekniska miljöer då andelen elektronik ökar även i andra produkter. Dagens elektronik skadas också allt lättare av statisk elektricitet och vid en elektrisk urladdning kan en komponent sluta fungera direkt eller vid ett senare tillfälle. Statisk elektricitet kan inte förhindras men det går att minska riskerna för skador genom att utbilda sin personal och ESD-säkra arbetsmiljön med speciella områden för hantering av ESD-känsliga produkter, så kallade EPA-områden (EPA, Electro Protective Area).

Våra arbets- och monteringsbord har ett speciellt ytskikt med halvledande färg som leder bort ström och motverkar att laddningar byggs upp i materialet. ESD-färgen som vi använder är utvecklad för arbetsplatser inom elektronikindustrin där statisk elektricitet är ett problem. Epoxipulverfärg bildar ett skikt som har goda mekaniska egenskaper, som nötningshållfasthet, slaghållfasthet och elasticitet. Skiktet repas inte samtidigt som det har god tålighet mot kemikalier, fett och lösningsmedel. Utöver det har lacken bra rostskyddsförmåga och uppfyller kraven för SP-Method 2472.

För att ytterligare säkra miljön och undvika såväl elektronikskador som obehag för den som arbetar, är det viktigt att personen som hanterar komponenterna använder ett handledsband samt står på en gummerad matta som leder bort strömmen. Våra arbetsplatsmattor är kopplade till jord med hjälp av anslutningskablar och jordanslutningssystem. Med hjälp av rätt utrustning går det att undvika permanenta och latenta skador som kan orsakas av bristande ESD-säkerhet. Att säkra upp miljön och investera i rätt ESD-produkter och utbildade medarbetare bidrar till bättre produktkvalitet, minskade produktionsavbrott, färre reparationer och lägre servicekostnader. Det skapar också en bättre arbetsmiljö med mindre obehag för de individer som hanterar komponenterna. Det kallar vi att jobba smartare. Läs mer om ESD här!
 

I vårt ESD-sortiment finner ni ESD-arbetsbord med ett speciellt ytskikt, tillbehör till borden, ESD-utrustning och ESD-vagnar.