Så ESD-säkrar ni arbetsplatsen

Kontakta oss med era frågor
Handledsband viktigt för att leda borta ström

Rätt ytskikt och rätt tillbehör säkerställer er ESD-miljö

Våra arbets- och monteringsbord har ett speciellt ytskikt med halvledande färg som leder bort ström och motverkar att laddningar byggs upp i materialet. För att ytterligare säkra miljön och undvika såväl elektronikskador som obehag för den som arbetar, är att personen som hanterar komponenterna använder ett handledsband för att förbinda sig till jord samt gummerade mattor som leder bort strömmen. Våra arbetsplatsmattor är kopplade till jord med hjälp av anslutningskablar och jordanslutningssystem.
ESD-säkra arbetsplatsen innan olyckan är framme

Lönsamt att se över arbetsmiljön innan olyckan är framme

Med hjälp av rätt utrustning går det att undvika permanenta och latenta skador som kan orsakas av bristande ESD-säkerhet. Att säkra upp miljön och investera i rätt ESD-produkter och utbildad personalen ger bättre produktkvalitet, minskade produktionsavbrott, färre reparationer och lägre servicekostnader. Det skapar också en bättre arbetsmiljö med mindre obehag för de personer som hanterar komponenterna. Det kallar vi att jobba smartare.
Så kan er ESD-arbetsplats se ut