wfi-esd-skydd.png

Investera i rätt ESD-skydd och säkra er arbetsmiljö

Inom industrin blir det allt viktigare med säkrade miljöer och rätt ESD-skydd för känsliga produkter. Det gäller inte bara inom elektronikindustrin utan även inom andra industrier, framför allt tekniska miljöer då andelen elektronik ökar överlag. Dagens elektronik skadas dessutom allt lättare av statisk elektricitet och elektriska urladdningar (electrostatic discharge) kan leda till att en komponent slutar att fungera, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle. Statisk elektricitet kan inte förhindras men det går att minska riskerna för ESD-skador. Detta gör ni enklast genom att utbilda era medarbetare och ESD-säkra er arbetsmiljö genom att sätta upp områden för hantering av ESD-känsliga produkter, så kallade EPA-områden (Electro Protective Area). 

 

ESD-produkter för arbetsplatser inom elektronikindustrin

Förutom tydligt markerade EPA-områden krävs även rätt ESD-produkter. Våra arbets- och monteringsbord har därför ett speciellt ytskikt med halvledande färg som leder bort ström och motverkar att laddningar byggs upp i materialet. ESD-färgen som vi använder är utvecklad särskilt för arbetsplatser inom elektronikindustrin där statisk elektricitet är ett problem för arbetsmiljön. Epoxipulverfärgen bildar ett skikt som har goda mekaniska egenskaper som nötningshållfasthet, slaghållfasthet och elasticitet. Skiktet repas inte, samtidigt som det har god tålighet mot kemikalier, fett och lösningsmedel. Utöver det har lacken bra rostskyddsförmåga och uppfyller givetvis kraven för SP-Method 2472. Samma lack används för våra tillbehör till borden. Med våra ESD-arbetsbord är ni därmed en god bit på vägen mot en säker ESD-miljö!

Vad är ESD-skyddade produkter och vilken utrustning krävs? 

För att ytterligare säkra miljön och undvika såväl ESD-skador som obehag för operatören är det viktigt med kompletterande ESD-utrustning. Individen som hanterar komponenterna bör använda ett handledsband och stå på en gummerad antistatmatta som leder bort strömmen. Våra arbetsplatsmattor är kopplade till jord med hjälp av anslutningskablar och jordanslutningssystem. Med hjälp av ESD-godkänd utrustning kan ni undvika permanenta och latenta skador som annars kan orsakas av bristande ESD-säkerhet. Att säkra upp miljön och investera i rätt ESD-produkter och utbildade medarbetare bidrar till bättre produktkvalitet, färre reparationer och lägre servicekostnader. Utöver skapar ni också en bättre arbetsmiljö för era operatörer som hanterar komponenterna. Det kallar vi att jobba smartare. Läs mer om ESD här!