Så ESD-säkrar ni arbetsplatsen

Kontakta oss med era frågor!
Handledsband är viktigt för att leda bort ström

Rätt ytskikt och rätt tillbehör säkerställer er ESD-miljö

Våra arbets- och monteringsbord har ett speciellt ytskikt med halvledande färg som leder bort ström och motverkar att laddningar byggs upp i materialet. För att ytterligare säkra miljön och undvika såväl elektronikskador som obehag för den som arbetar, är det viktigt att personen som hanterar komponenterna använder ett handledsband samt står på en gummerad matta som leder bort strömmen. Våra arbetsplatsmattor är kopplade till jord med hjälp av anslutningskablar och jordanslutningssystem.

Vårt utbud av ESD-arbetsbord!

CASE

Kundanpassat ESD-flöde utvecklat från ett LEAN-perspektiv

3M är ett företag som ständigt arbetar för och blickar mot framtiden. Som satsar helhjärtat på innovation, utveckling och effektivisering. Företaget finns på flera olika platser runt om i världen, däribland Värnamo där forskning och tillverkning av vissa produkter sker. När produktionen i den småländska staden ville ta ett nytt grepp kring att LEAN-anpassa sina ESD-flöden fick vi på WFI chansen att hjälpa till med lösningen. Resultatet? Ett lyckat projekt som har gynnat såväl effektiviteten som ergonomin.
Läs hela caset här!

Vårt utbud av ESD-produkter

ESD-säkra arbetsplatsen innan olyckan är framme

Lönsamt att se över arbetsmiljön innan olyckan är framme

Med hjälp av rätt utrustning går det att undvika permanenta och latenta skador som kan orsakas av bristande ESD-säkerhet. Att säkra upp miljön och investera i rätt ESD-produkter och utbildade medarbetare bidrar till bättre produktkvalitet, minskade produktionsavbrott, färre reparationer och lägre servicekostnader. Det skapar också en bättre arbetsmiljö med mindre obehag för de individer som hanterar komponenterna. Det kallar vi att jobba smartare.

Er framtida ESD-arbetsplats?

Vi ser fram emot att skapa en optimal och unik ESD-arbetsplats just för er! Nyfikna på hur det kan se ut? Kika på klippet!
Kontakta oss!