2020-06-23

Integrerat packflöde för expansiv e-handel

Dormy golf sökte vad de beskrev som ”en arbetsstation för en så effektiv e-handel som möjligt”. Det skulle vara ergonomiskt med höj- och sänkbara arbetsbord, iPads i rätt höjd och det skulle finnas en integration till air seals i packflödet. Det skulle också vara lättillgängligt med exempelvis vagnar med kartonger i närheten av arbetsstationen.

Från idé till levererad målbild

När WFI första gången träffade Dormy, hade Dormy en tydlig målbild av vad de ville ha men hade egentligen bara enklare skisser på hur flödet skulle se ut. Flertalet andra leverantörer hade bedömt lösningen som för komplex och stor.

– WFI var duktiga på att komma med idéer och lösningar men samtidigt lyssna in vad vi ville ha. Vi fick intrycket av att WFI hade rejäla och snygga bordslösningar redan när vi såg deras monter på Kistamässan, säger Staffan Gibson, centrallagerchef på Dormy.


Staffan-dormy-mobil-packvagn-wfi.png

 

Integrerat flöde skapade en lyckad helhet

WFI's säljare tog Dormys idéer och skisser vidare till konstruktionsavdelningen på WFI som ritade upp ett tänkt flöde med ergonomiska packbordslösningar och en integrerad lösning för air seals. Även en speciallösning för en mobil packvagn togs fram, kravet var att på ett lättillgängligt och smart sätt kunna plocka golfklubbor till packbordet.

– Den största utmaningen under projektets gång har varit att få ihop helheten och skapa ett cirkulärt flöde, säger Staffan.

Han framhåller samtidigt att dialogen med WFI har varit en av nycklarna till ett lyckat slutresultat.

– Att vi som kund har fått vara delaktiga under hela processen och att WFI har varit duktiga på att återkoppla när det har skett förändringar under projektets gång, fortsätter Stefan. 

integrerat-packflode-dormy-wfi.png

Upplägget har gjort det enklare

Innan Dormy byggde om sitt packflöde för utleveranser var de trångbodda och hade behov av att strukturera om sitt arbetssätt beroende på om leveransen skulle till slutkund eller till någon av företagets egna butiker.

– Det var trångt och det fanns mycket irritation kring hur flödet fungerade, menar Staffan. Idag har det nya flödet med arbetsplatslösningar från WFI skapat en effektivitet och en enkelhet som saknades innan.

WFI har varit med från idéskiss till att montera lösningen på plats på Dormys centrallager i Örebro och projektet har inkluderat alla roller från säljare och inköpare till konstruktörer och montörer.

– Idag kan vi packa fler ordrar per person utan ökad stress. Upplägget har gjort det enklare och produktiviteten har ökat, avslutar Staffan på Dormy.

ordning-reda-packbord-dormy-wfi.png
Ordning och reda med allt nära till hands tackvare tejprullehållare, hyllavdelare och integrerad papperskorg.


Har ni eller er kund en idé som ni vill förverkliga, kontaka våra säljare på WFI så hjälper vi er vidare till nästa steg.

Kontakta WFI med er förfrågan ►