Anpassa svetsbordet och skapa god ergonomi för varje svetsare

En bra utformad svetsarbetsplats ska vara anpassad till svetsaren och underlätta effektivt arbete och god kvalitet. Med WFI:s höj- och sänkbara svetsbord skapas möjligheter att anpassa svetsbordet utifrån varje enskild individ.

De motoriserade svetsborden ger en stabil arbetsställning där svetsaren inte ska behöva luta sig in över ljusbågen för att se bra utan där man ska kunna stå upprätt utan att behöva lufta svetspistolen över brösthöjd. Det optimala är att svetspunkten finns rakt framför svetsaren.