Anpassa svetsbordet och skapa god ergonomi för varje svetsare

En välutformad svetsarbetsplats ska vara anpassad till svetsaren och underlätta för god effektivitet och kvalitet. Med WFI's höj- och sänkbara svetsbord skapas möjligheter att anpassa svetsbordet utifrån varje enskild individ.

De motoriserade svetsborden ger en stabil arbetsställning där svetsaren inte behöver luta sig in över ljusbågen för att se, utan kan stå upprätt utan att behöva lyfta svetspistolen över brösthöjd. Det optimala är att svetspunkten finns rakt framför svetsaren.