tippcontainer_wfi.png

Tippcontainer och tipplådor för smartare avfallshantering

Vi erbjuder tippcontainer i flera olika modeller, kvaliteter och storlekar för en effektiv materialhantering. Det går att komplettera flera av våra tippcontainer med lock, distansklackar eller hjul.

För att veta vilken tippcontainer man ska välja är det bra att veta vilken typ av gods som man har för avsikt att hantera i respektive tippcontainer. Olika modeller är anpassade för olika sorters gods. Även om volymen är densamma för två olika tippcontainers så kan lastkapaciteten mellan dem skilja, vilket bland annat beror på materialtjockleken på tippcontainern. Vi har två varianter på våra tippcontainer; standard och basic. Basic lämpar sig bäst för lättare typer av avfall/sortering som t ex emballage, kartong/well eller plast medan Standard passar bättre för metallskrot och träavfall.

Att komplettera er tippcontainer med ett plant lock gör att avfall som brukar svälla, lättare hålls på plats medan ett högt lock gör att ni kan maximera volymen för containern ytterligare. Våra höga lock är öppningsbara från båda håll för en enklare hantering.

På WFI vill vi att andra ska jobba smartare och därför erbjuder vi vår standard tippcontainer i flera olika färger så att företag direkt ska kunna underlätta sin källsortering. Färger som finns tillgängliga förutom blå är grå, grön, röd och orange. Dessa färger finns även på våra etiketter/dekaler för avfallsbehållare. Grå står för metall, grön för glas, röd för miljöfarligt gods och orange för brännbart avfall.