Effektiva och säkra lösningar för hantering av miljöfarligt spill.

Hos oss hittar ni uppsamlingskärl, fat- och spillpallar för säker miljöhantering. Våra fatpallar och pallbassänger säkerställer hanteringen så att inget miljöfarligt spill läcker ut. Pallarna är robusta och kan lätt hanteras med truck eller gaffelvagn.

Varje företag som hanterar oljor eller kemikalier är ansvariga för att hanteringen sker på ett säkert sätt. Med våra produkter för kemikalieförvaring kan ni på ett smart och säkert sätt hantera risker vid spill eller ett eventuellt läckage. Med en fatpall, fatbassäng eller 
uppsamlingskärl kan den farliga vätskan lättare samlas upp och risken att miljö eller människor kommer till skada minskar. Vilket gör att ni som företag kan uppfylla de lagar och regler som finns kring miljö- och kemikalieförvaring.

Våra fatpallar finns för såväl stående som liggande fat och vissa av dem har även skydd
sräcke runt om. Det finns plats för upp till fyra fat på ett uppsamlingkärl och vissa modeller går även att komplettera med nylonhjul för smidigare hantering.
Fatpallarna och uppsamlingskärlen kan också enkelt flyttas med gaffelvagn eller truck.
Våra fatbassänger utan galler passar utmärkt att ställa direkt i ett hyllställ eller direkt på golvet och rymmer 2-3 EUR-pallar.

I sortimentet för kemikalieförvaring finns även spillpallar för förvaring och tappning av kemikalier i IBC-behållare, dessa uppsamlingskärl är rostskyddade och lämpar sig därför även för utomhusmiljö.