Wille, lagerarbetare och montör: ”monteringen är riktigt intressant, både bygg- och produktmässigt”

Från att inledningsvis arbeta via bemanning, till att bli anställd på WFI och senare bredda sin roll inom fler arbetsområden. William (Wille) Sperring påbörjade sin resa på företaget år 2017 och har sedan dess gått från enbart lagerarbete till att jobba mer och mer med montering. En utveckling han beskriver som spännande och rolig – framför allt då både byggprocessen och produkterna som sådana intresserar honom. Numera arbetar Wille både som lagerabetare och montör, där plockarbete till samarbetspartners och montering av kundprojekt står i fokus.