Goran Seckovic, ansvarig för inkommande leveranser: ”Kollegorna blir som en stor familj”

När Goran Seckovic kom från Montenegro till Sverige dröjde det inte länge innan han kom i kontakt med WFI AB. Något som idag är omkring 15 år sedan. Under alla dessa år har han arbetat ute på lagret, kört runt på olika pallar och framför allt, varit en självklar del av WFI-familjen. Sedan omkring sex år tillbaka är han ytterst ansvarig för företagets inleveranser – och beskriver gänget på jobbet som mest avgörande för åren som passerat.