2020-04-09

Olika mailadresser för olika ändamål

Vi har flera olika mailadresser och önskar gärna att ni använder dem enligt nedan för snabbare hantering och bättre service. Tack, på förhand.


Vid kundtjänstärenden, generella frågor och frågor kring produkter, leveranser m.m. använd info@wfiab.se

Vid order och förfrågningar använd order@wfiab.se

Vid inköpsorder vänligen skicka  bekräftelse till purchase@wfiab.se

Fakturor till invoice@wfiab.se